Terug
Direct contact opnemen

Waarin onderscheiden wij ons:

Zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens. Iedereen wil graag zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Ook als u door ziekte of ouderdom hulp nodig hebt. Familie, buren of vrienden kunnen vaak ondersteunen of hand- en spandiensten voor u verrichten. Maar soms is dat niet genoeg. Als u meer hulp of zorg nodig hebt, bieden wij die u graag in uw eigen, vertrouwde omgeving. Precies op maat, afgestemd op uw behoeften, mogelijkheden en beperkingen. Met Zorg bij u Thuis.


Wat is onze missie:

Het thuiszorgteam van zorggroep Maas & Waall wil kwaliteit toevoegen aan het leven van cliënten en hun naasten door zorg en diensten te bieden die recht doen aan hun individuele behoeften en omstandigheden.

Wat is onze visie:

Het allerbelangrijkste voor de Zorggroep is dat cliënten vanuit zijn/haar wensen en behoeftes invulling geven aan hen leven van alle dag. Dingen doen die men gewend is te doen op tijden die passen bij de klok van de cliënt. Dit doen we door voortdurend ons te richten tot het individu en afspraken na te komen. Verpleging, verzorging en behandeling worden op een professionele en verantwoorde wijze uitgevoerd en zijn ondersteunend aan die kwaliteit van leven. De cliënt mag hierbij verwachten:- respect voor zijn/haar waarden, levensstijl, mogelijkheden en beperkingen - zekerheid van de juiste zorg op het juiste moment op de juiste plaats - nabijheid van betrokken medewerkers en vertrouwde voorzieningen.Wilt u meer weten hoe zorggroep Maas & Waal invulling geeft aan haar visie bekijk dan onze jaarverslagen op onze website waarin we in beeld en met tekst u meenemen in de praktijk van alle dag.

Keurmerken

Bemiddelingshulp

Ergotherapeut

Fysiotherapeut

Logopedist

Maatschappelijkwerker

Ouderengeneeskunde

Diensten

Alarmopvolging

Boodschappenservice

Maaltijdservice

Nachtzorg

Ouderenconsulent

Preventie en voorlichting

Verpleging en verzorging

Advies instructie en voorlichting

Behandeling individueel

Bieden begeleiding

Bieden huishoudelijkezorg HBH1

Bieden huishoudelijkezorg HBH2

Bieden verpleging

Bieden verzorging

Eigen tijd aangeven

Overbruggingszorg

PGB inzetbaar

Persoonlijke verzorging

Respijtzorg

Zorg in natura

Ziekte en aandoening

Beroerte CVA

COPD

Dementie alzheimer

Diabetes

Diabetesverpleegkundige

Lichamelijk gehandicapt

Multiple Sclerose

Orthopedische zorg

Parkinson

Reuma

Adres en contact