Terug
Direct contact opnemen

Waarin onderscheiden wij ons:

Zuster Jansen is een particulier thuiszorgbureau en specialist in 24uurs zorg thuis. Dat kan zijn 24uurs zorg bij dementie, Alzheimer, of bij tijdelijke overbruggingszorg. Ook in de terminale fase kan Zuster Jansen u van dienst zijn.

Wat is onze missie:

Zuster Jansen wil senioren in het hele land de mogelijkheid bieden om zo lang mogelijk en zelfstandig de regie over hun leven te behouden.

Met behulp van zorg en service van ervaren zorgverleners en verpleegkundigen van Zuster Jansen kan deze groep zorgbehoevende ouderen langere tijd thuis blijven wonen.

Wat is onze visie:

Zuster Jansen onderscheidt zich door te onderstrepen dat elke cliënt, thuissituatie en zorgvraag uniek is. Dit is de basis voor de bedrijfsmatige en efficiënt ingerichte organisatie, die wordt geleid door deskundige en ervaren zorgmedewerkers. Zuster Jansen is een transparante en flexibele organisatie die door middel van kleine teams van gemotiveerde, betrokken, professionele en ervaren zorgverleners, kwalitatief hoogwaardige en persoonlijke zorg levert. De groep van meer dan 130 ZZP-ers zijn essentieel onderdeel van de kracht om de visie en missie te realiseren. Door inhoud te geven aan deze visie en missie bereikt Zuster Jansen wat ze wil zijn: een gewaardeerde landelijke particuliere thuiszorg organisatie.

Aangesloten bij

Keurmerken

Bemiddelingshulp

Ouderengeneeskunde

Diensten

Nachtzorg

Verpleging en verzorging

24uurs zorg

Bieden begeleiding

Bieden huishoudelijkezorg HBH2

Bieden verpleging

Mantelzorgondersteuning

Overbruggingszorg

PGB icm extra Zorg

PGB inzetbaar

PGB particulier

Palliatieve terminale zorg

Persoonlijke verzorging

Ziekte en aandoening

Beroerte CVA

COPD

Coma

Dementie alzheimer

Diabetes

Jong dementerenden

Korsakov

Lichamelijk gehandicapt

Multiple Sclerose

Orthopedische zorg

Parkinson

Reuma

Slechthorendheid doofheid

Slechtziendheid

Adres en contact