Terug
Direct contact opnemen

Waarin onderscheiden wij ons:

Ik bied persoonlijke zorg, verpleging, ondersteuning en begeleiding in uw eigen vertrouwde omgeving die vergoedt wordt vanuit een Persoonsgebonden Budget ( PGB ) of vanuit eigen middelen. Vanaf 01-01-2013 heb ik een contract met de zorgverzekeraar Menzis en wordt uw zorgvraag vergoed vanuit de AWBZ Zorg in Natura. Indien uw indicatie valt onder de WMO dan kunt u met ingang van 01-01-2015 ook met uw hulpvraag bij mij terecht gezien ik een contract heb met de 14 Gemeentes in Twenterand. Met mijn zorg houdt u de regie zelf in handen en kunt u in uw eigen omgeving blijven wonen. Bij mij staan Persoonlijke aandacht, Vertrouwen, Kennis en Inzicht voorop. Begin mei 2009 heb ik mijn keurmerk behaald.

Wat is onze missie:

Zolang mogelijk thuis wonen in uw eigen vertrouwde omgeving, dat is wat iedereen graag wil. Of u nu jong, oud, alleenstaand of met zijn twee├źn bent of wanneer u een gezin hebt;
iedereen heeft behoefte aan een eigen plek, waarin privacy centraal staat.

Aangesloten bij

Soort zorg

Bieden begeleiding

Bieden verpleging

Bieden verzorging

Eigen tijd aangeven

Mantelzorgondersteuning

Palliatieve terminale zorg

Persoonlijke verzorging

Transmuralezorg

Zorg in natura

Ziekte en aandoening

Beroerte CVA

COPD

Dementie alzheimer

Diabetes

Jong dementerenden

Jongeren hersenletsel

Lichamelijk gehandicapt

Multiple Sclerose

Parkinson

Reuma

Slechthorendheid doofheid

Slechtziendheid

Verstandelijk gehandicapten

Adres en contact