De cliëntbehoefte is realistisch, maar de druk op kwaliteit van zorg neemt alsmaar toe.

Aangemaakt op in zorgnieuws / algemeen
Groei door inzicht

De cliëntbehoefte is realistisch, maar de druk op kwaliteit van zorg neemt toe.
Aan de inzet van medewerkers kan het niet liggen, maar de werkdruk neemt toe.
Over de zorgprofielen is nagedacht, maar de financiële druk neemt toe.
 
De spanning stijgt. Wat nu? Ontdek de geheime knop van Dido Zorgt! En ervaar wat het brengt als je zorg- & welzijn verlening door de bril van medewerkers bekijkt.
 
Zet je cliënten en medewerkers centraal in 3 stappen:
1. Breng slim en snel de cliëntbehoefte en het dagelijkse werk in beeld.
2. Bespreek samen de inzichten. Kijk samen wat beter of anders kan vanuit de behoeften van cliënten en vanuit behoeften van het team.  
3. Spreek af welke acties of interventies haalbaar en passend zijn. En wat hiervoor nodig is.
 
Begin klein, stap voor stap, zodat het behapbaar blijft naast het dagelijkse werk. Evalueer en stel bij. Het vertrekpunt is helder, het eindpunt is continu leren en verbeteren. Immers de zorg staat niet stil, maar is juist volop in beweging. Veranderingen en ontwikkelingen volgen elkaar in een steeds hoger tempo op.

Zó creëer je eigenaarschap in het werkveld. Zó beweeg je mee met wat voor bewoners en teams relevant is.

Bekijk onze animatie: https://lnkd.in/eHuKHJBz
 

`